U bent hier:Home Producten Verklaring Omtrent het Gedrag  VOG aanvragen

Verklaring Omtrent het Gedrag

VOG aanvragen

Hoe u een VOG kunt aanvragen, hangt af van de vraag of u een VOG NP of een VOG RP aanvraagt en of u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt een VOG NP op drie manieren aanvragen:

Via de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever.

De werkgever geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de (toekomstige) werkgever aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en de kosten van de aanvraag (de tarieven) à € 30,05 voldoen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int de tarieven. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar uw aanvraagformulier naar Justis.

Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van:

 • een emigratie;
 • de beëdiging als advocaat;
 • het verkrijgen van een visum of werkvergunning.

U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van de belanghebbende (doorgaans de toekomstige werkgever), u dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • de gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag moet u zelf op het aanvraagformulier invullen;
 • schrijven/document van de organisatie/instelling die de VOG verlangt, met een handtekening, waarin wordt vermeld dat de VOG wordt verlangd. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

Naar boven

Via het internet

Het is alleen mogelijk een VOG via internet aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm.

Uw (toekomstige) werkgever moet dus de beschikking hebben over eHerkenning, maar zelf moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U staat als ingezetene ingeschreven in de BRP van de gemeente waar u woont.
 • U beschikt over een burgerservicenummer.
 • U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD.
 • U beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres.
 • U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL.

Uw (toekomstige) werkgever bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen (als dat het geval is).

De kosten van de elektronische VOG-aanvraag á € 24,55 (€ 5,50 lager dan een aanvraag via de gemeente) moet u vóór de behandeling van uw aanvraag voldoen via iDEAL.

Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.

Naar boven

Via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt. Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Justis neemt uw aanvraag in behandeling als:

 • Het aanvraagformulier volledig is ingevuld;
  - Gegevens aanvrager (deel 1)
  - Gegevens van de organisatie die de VOG verlangt (deel 2.1)
  - Het doel van de aanvraag (deel 2.2)
  - Specifiek of algemeen screeningsprofiel (deel 2.3 of 2.4)
  - U dient alle 6 pagina’s van het aanvraagformulier mee te sturen
 • Schrijven/document van de organisatie/instelling die de VOG verlangt;
 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (u kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen);
 • Kopie van het betalingsbewijs (bankafschrift of print screen) van € 30,05.

De kosten voor de VOG dient u over te maken op:

Rekeningnummer NL47 RBOS 0569 9909 71 t.n.v. het Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienst Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code RBOSNL2A, The Royal Bank of Scotland, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat alle door uw bank in rekening gebrachte extra (transfer)kosten voor uw rekening komen.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen (word- of pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@minvenj.nl

Of per post naar postbus:
Justis
T.a.v. Afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

Naar boven

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit