U bent hier:Home Producten Verklaring Omtrent het Gedrag  VOG aanvragen

Verklaring Omtrent het Gedrag

VOG aanvragen

Hoe u een VOG kunt aanvragen, hangt af van de vraag of u een VOG NP of een VOG RP aanvraagt en of u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt een VOG NP op twee manieren aanvragen:

Via de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. 

De werkgever geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de (toekomstige) werkgever aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en de kosten van de aanvraag (de leges) à € 30,05 voldoen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int de leges. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar uw aanvraagformulier naar Justis.
 
Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van:

  • een emigratie;
  • de beëdiging als advocaat;
  • het verkrijgen van een visum of werkvergunning.

U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van de belanghebbende (doorgaans de toekomstige werkgever).

Naar boven

Via het internet

Het is alleen mogelijk een VOG via internet aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm.

Uw (toekomstige) werkgever moet dus de beschikking hebben over eHerkenning, maar zelf moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U staat als ingezetene ingeschreven in de BRP van de gemeente waar u woont.
  • U beschikt over een burgerservicenummer.
  • U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD.
  • U beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres.
  • U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL.

Uw (toekomstige) werkgever bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen (als dat het geval is).

De kosten van de elektronische VOG-aanvraag á € 24,55 (€ 5,50 lager dan een aanvraag via de gemeente) moet u vóór de behandeling van uw aanvraag voldoen via iDEAL.

Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.

Naar boven

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit