Jaarverslag 2017 Landelijk Bureau Bibob beschikbaar

Jaarverslag 2017 Landelijk Bureau Bibob beschikbaar

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van Justis, wil met het screenen van aanvragen van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en de integriteit van het openbaar bestuur wordt geschaad.


In 2017 heeft het LBB 185 adviezen uitgebracht aan bestuurorganen uit alle regio’s van het land. Veruit de meeste adviezen hadden, evenals in voorgaande jaren, betrekking op de horecasector. Meer informatie én alle cijfers vindt u in het onderstaande jaarverslag.

Toelichting op weergegeven adviesaanvragen per provincie

In het jaarverslag van 2017 zijn de cijfers over de geografische dekking van adviesaanvragen op een andere manier vastgesteld dan in het jaarverslag van 2016. In het jaarverslag van 2017 wordt uitgegaan van adviesaanvragen die in 2017 binnen zijn gekomen, waarbij aanvullende adviesaanvragen niet zijn meegerekend. In de afbeelding 'geografische verdeling adviesaanvragen' in 2016 zijn de aanvullende adviesaanvragen wel meegerekend. Ook zijn daarin de adviesaanvragen die in 2015 zijn ingediend, maar die pas in 2016 in behandeling zijn genomen, meegenomen. Hierdoor lijkt het onterecht of het aantal adviesaanvragen uit een aantal provincies in 2017 ten opzichte van 2016 sterk is verminderd.