Kwaliteitscommissie Bibob weer op volle sterkte

Kwaliteitscommissie Bibob weer op volle sterkte

Om de transparantie en de kwaliteit van de adviezen van het Landelijk Bureau Bibob te bevorderen, beoordeelt een onafhankelijke kwaliteitscommissie steekproefsgewijs de kwaliteit van de adviezen en de zorgvuldigheid waarmee die adviezen worden gemaakt.

Het Landelijk Bureau Bibob heeft de wettelijke taak bestuursorganen voor te lichten en te adviseren over de implementatie en toepassing van de Wet Bibob. De kwaliteitscommissie kijkt naar de opbouw van het advies, de wijze waarop de informatie is geselecteerd en weergegeven en de vraag of de analyse van de gebruikte informatie de conclusie van het advies kan dragen. De kwaliteitscommissie rapporteert rechtstreeks aan de minister van Veiligheid en Justitie en brengt jaarlijks een verslag uit.

De kwaliteitscommissie bestaat uit personen met uiteenlopende deskundigheid en ervaring op het terrein van het openbaar bestuur, het bestuursrecht en het openbaar ministerie. De kwaliteitscommissie heeft een voorzitter en vier leden. Leden van de kwaliteitscommissie opereren onafhankelijk, onpartijdig en kritisch ten opzichte van elkaar en het Bureau.

Per 15 november 2016 heeft de kwaliteitscommissie Bibob een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden.

De Kwaliteitscommissie Bibob bestaat uit de volgende leden:

  • De heer mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter); o.a. lid Commissie Wolfsen, voormalig voorzitter Raad voor de Rechtspraak en President rechtbank Rotterdam.
  • De heer mr. J.J.H. Pop; oud-burgemeester van o.a. Haarlem.
  • Mevrouw prof. dr. A.J.C. de Moor- van Vugt; hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Universiteit van Amsterdam.
  • Mevrouw prof. mr. E.R. Manunza; hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht.
  • De heer prof. mr. dr. E.R. Muller; vicevoorzitter en raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid, hoogleraar Veiligheid en Recht Universiteit Leiden.