Start voorlichting VOG op festivals

Start voorlichting VOG op festivals

Op 20 mei is Unity (onderdeel van de instelling voor verslavingszorg Jellinek) gestart met het geven van VOG-voorlichting aan jongeren op festivals en dance events. In het voorlichtingstraject staat de Verklaring Omtrent het Gedrag in relatie tot drugsbezit voor eigen gebruik centraal.

Loudfest in Rotterdam is het eerste in een reeks van 50 festivals die deze zomer bezocht worden door zogenaamde ‘peer educators' van Unity. Deze vrijwilligers zijn getraind door screeningsautoriteit Justis om de doelgroep te voorzien van informatie en advies.

Directe aanleiding voor het starten van het voorlichtingstraject is het burgerinitiatief van BNN, 1 pil teveel maakt nog geen crimineel, uit 2016. Sommige jongeren denken ten onrechte dat ze geen kans meer maken op de VOG voor een stage of baan als ze zijn aangehouden met een kleine hoeveelheid drugs op zak. Cijfers tonen aan dat dit beeld niet klopt. In 2015 werd slechts 0,23% van de VOG-aanvragen door jongeren tot 23 jaar geweigerd; geen van deze weigeringen vond plaats op grond van veroordeling voor een kleine hoeveelheid drugs.

De voorlichtingscampagne door Unity is één van de onderdelen die door Justis is geïnitieerd om jongeren en hun directe omgeving beter te informeren over het beoordelingskader van de VOG.

> Lees meer over VOG & jongeren voorlichting in 2016/2017