VOG voor politieke ambtsdragers: veelgestelde vragen beantwoord

VOG voor politieke ambtsdragers: veelgestelde vragen beantwoord

Door diverse herindelingen van gemeenten vinden er 12 gemeenteraadsverkiezingen plaats op 21 november. In aanloop hiernaar ontvangt Justis veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers. Is de VOG-screening voor politieke ambtsdragers verplicht? Waar wordt naar gekeken bij de beoordeling van een VOG-aanvraag? En is een VOG een afdoende maatregel om de integriteit van een politieke ambtsdrager vast te stellen?

In een speciale Q&A hebben we de antwoorden op deze en andere vragen op een rij gezet. De Q&A bevat daarnaast cijfers over aantallen kandidaat-volksvertegenwoordigers waarvoor in de afgelopen 4 jaar een VOG is aangevraagd.

Bestuur en integriteit

Politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate screening van kandidaat-bestuurders. De VOG-screening voor politieke ambtsdragers kan alleen effectief zijn als deze deel uitmaakt van een breder integriteitsbeleid.

Meer informatie en tools voor integriteitsbeleid in het openbaar bestuur vindt u op politiekeambtsdragers.nl.