VOG voor politieke ambtsdragers: veelgestelde vragen beantwoord

VOG voor politieke ambtsdragers: veelgestelde vragen beantwoord

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 ontvangt Justis veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers. Is de VOG-screening voor politieke ambtsdragers verplicht? Waar wordt naar gekeken bij de beoordeling van een VOG-aanvraag? En is een VOG een afdoende maatregel om de integriteit van een politieke ambtsdrager vast te stellen?

In een speciale Q&A hebben we de antwoorden op o.a. de bovenstaande vragen op een rij gezet. De Q&A bevat daarnaast cijfers over aantallen kandidaat-volksvertegenwoordigers waarvoor in de afgelopen 4 jaar een VOG is aangevraagd.

Bestuur en integriteit

Politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate screening van kandidaat-bestuurders. De VOG screening voor politieke ambtsdragers kan alleen effectief zijn als zij deel uitmaakt van een breder integriteitsbeleid. Meer informatie en tools voor integriteitsbeleid in het openbaar bestuur vindt u o.a. op www.politiekeambtsdragers.nl.