Voorlichtingsbijeenkomst 'Verklaring Omtrent het Gedrag voor jongeren'

Voorlichtingsbijeenkomst 'Verklaring Omtrent het Gedrag voor jongeren'

Steeds meer werkgevers en stagebedrijven vragen jongeren om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Uit onderzoek is gebleken dat er veel misverstanden leven bij jongeren en hun directe omgeving over de VOG. Het proces van de screening is bij velen niet bekend. Sommige jongeren vragen de VOG niet eens aan, uit angst voor afwijzing.

Op maandag 29 mei organiseert Justis een voorlichtingsbijeenkomst, bedoeld voor iedereen die met jongeren werkt en vragen heeft over de VOG. Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het beoordelingskader, zoals de terugkijktermijn en relevantie voor de beoogde baan of stage.

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op maandag 29 mei van 10.00 tot 12.00 uur bij Justis, aan de Turfmarkt 147 in Den Haag. Aanmelden kan door een mail te sturen aan vog.voorlichting@minvenj.nl. Geef hierbij uw naam, functie en e-mailadres door.