Video: Bibob, voor een integere overheid

Video: Bibob, voor een integere overheid

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (Beeldtitel: Bibob, voor een integere overheid. Voice-over:)

  OPGEWEKTE MUZIEK

  VOICE-OVER: Voor sommige activiteiten hebben ondernemers 'n vergunning nodig.
  Zoals wanneer ze een café willen beginnen.
  Maar van die vergunning kunnen ze misbruik maken door bijvoorbeeld crimineel geld wit te wassen.
  Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert.
  Dat kan door onderzoek te doen naar de achtergrond van een ondernemer en z'n zakelijke relaties.
  De Wet Bibob is overigens niet alleen van toepassing op horecavergunningen.
  Ook op milieu- en bouwvergunningen, vastgoedtransacties aanbestedingen en subsidies kan de overheid de Wet Bibob toepassen.
  De Wet Bibob kan dus breed ingezet worden.
  AMBTENAAR: Ja, we passen de Wet Bibob inderdaad op meerdere sectoren toe.
  Want we willen als gemeente criminaliteit niet faciliteren en juist ruimte bieden aan betrouwbare ondernemers.
  VOICE-OVER: Wat gebeurt er eigenlijk als iemand bij de gemeente een vergunning aanvraagt voor het starten van een café?
  AMBTENAAR: Als eerste gaan we zelf aan de slag.
  We vragen de ondernemer om allerlei gegevens over z'n onderneming.
  VOICE-OVER: En wat voor gegevens vragen jullie dan?
  AMBTENAAR: Van de ondernemer willen we bijvoorbeeld weten hoe hij z'n onderneming financiert en wat z'n zakelijke relaties zijn.
  En we kunnen bijvoorbeeld z'n strafblad inzien en uit die gegevens komt soms het vermoeden naar voren dat er iets niet in orde is.
  En als we dan na ons eigen onderzoek twijfels houden dan vragen we het Landelijk Bureau Bibob om advies.
  VOICE-OVER: Duidelijk. Het Landelijk Bureau Bibob is onderdeel van Justis de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  Zij maakt gebruik van informatie van opsporings- en toezichthoudende instanties.
  Zoals de politie, de belastingdienst en het openbaar ministerie.
  Op basis van deze informatie geeft het Landelijk Bureau Bibob advies aan overheidsinstanties.
  MANAGER: Dat klopt. Het Landelijk Bureau Bibob beoordeelt de mate van gevaar dat bijvoorbeeld een vergunning misbruikt zal worden op basis van de antecedenten van de ondernemer en z'n zakelijke relaties.
  Het is essentieel dat de opsporings- en toezichthoudende instanties gegevens aan ons verstrekken.
  Want zonder informatie over de antecedenten kunnen wij geen gevaarsbeoordeling maken.
  VOICE-OVER: Maar hoe staat het Openbaar Ministerie tegenover het verstrekken van informatie aan het Landelijk Bureau Bibob?
  OFFICIER: We vinden het heel belangrijk om informatie te leveren aan het Landelijk Bureau Bibob en we zijn het ook verplicht.
  De Wet Bibob is namelijk een doeltreffend middel in de brede aanpak van criminaliteit.
  Ook kan er sneller worden opgetreden omdat het strafrechtelijk traject soms jaren kan duren.
  De Wet Bibob is daarmee een nuttige aanvulling op het strafrecht.
  VOICE-OVER: Oké, overheden ervaren de Wet Bibob dus als een waardevol instrument.
  AMBTENAAR: Ja, inderdaad. Door de Wet Bibob krijgen wij meer zicht op de integriteit van de ondernemer en zijn zakelijke relaties.
  En met deze informatie kunnen wij een beter gemotiveerd besluit nemen over een vergunning.
  En zo beschermen wij met elkaar de integriteit van de overheid.
  VOICE-OVER: En wil je meer weten, kijk dan op justis.nl.

  (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Justis. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het beeld wordt violet met wit. Beeldtekst: Landelijk Bureau Bibob. Justis, de screeningsautoriteit. www.justis.nl/bibob.)

Wet Bibob centraal in nieuwe voorlichtingsfilm

Het Landelijk Bureau Bibob heeft een voorlichtingsfilm over de Wet Bibob gemaakt. De film toont de toepassing van de wet als middel om de integriteit van de overheid te beschermen.

De Wet Bibob voorkomt dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Ondernemingen en personen gebruiken soms namelijk vergunningen, subsidies, aanbestedingen of vastgoedtransacties om geld wit te wassen of (andere) strafbare feiten te plegen. Het Landelijk Bureau Bibob helpt overheden vast te stellen hoe groot het risico is dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Zo wordt de overheid zelf én de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

In welke sectoren wordt de Wet Bibob toegepast? Wat doet het Landelijk Bureau Bibob precies? Hoe belangrijk is het verstrekken van informatie aan het Landelijk Bureau Bibob? De voorlichtingsfilm geeft antwoord op al deze vragen – en meer.