Gevolgen van no deal-Brexit voor screening van burgers VK

Gevolgen van no deal-Brexit voor screening van burgers VK

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Wanneer het VK de Europese Unie verlaat kan Nederland geen justitiële gegevens meer opvragen van burgers uit het VK die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen om in ons land met kinderen te werken.

EU-lidstaten en het VK kunnen na de Brexit namelijk geen Europese instrumenten voor informatie-uitwisseling tussen politie en justitie meer gebruiken. Een van die instrumenten is het European Criminal Record Information System (ECRIS). Dit is een elektronische koppeling tussen de nationale strafregisters van landen uit de EU.

Wat betekent dit voor de screening van burgers uit het VK?

Na de Brexit kan Justis alleen informatie uit het Nederlandse Justitieel Documentatiesysteem opvragen en screenen als burgers uit het VK een VOG aanvragen voor het werken met kinderen. Dat betekent dat burgers uit het VK niet meer worden gescreend op justitiële antecedenten – zoals een strafblad – uit het land van herkomst.

Om dit justitiële verleden toch in beeld te krijgen, kunnen werkgevers hun werknemers verzoeken om het International Child Protection Certificate in het VK aan te vragen. Dit kan digitaal en vanuit Nederland. Werkgevers die banen aanbieden waar met kinderen wordt gewerkt, kunnen dit certificaat – naast een VOG – vragen aan hun Britse werknemers in Nederland.

Wat betekent dit voor de screening van Nederlanders?

De Brexit zorgt er ook voor dat Nederland niet meer op de hoogte wordt gesteld van onherroepelijke strafvonnissen die in het VK over Nederlanders worden uitgesproken. Alle EU-lidstaten hebben een uitwisselingsbesluit voor het delen van zulke vonnissen. Deze worden in het Nederlandse Justitieel Documentatiesysteem opgenomen en gebruikt voor de beoordeling van een VOG of voor continue screening. Dat geldt dus niet meer voor strafvonnissen uit het VK.

Voor werknemers zonder Britse nationaliteit die een tijd in het VK hebben gewoond, kunnen werkgevers ook een International Child Protection Certificate aanvragen.

Laatste stand van zaken Brexit

Op welke wijze en per wanneer het VK de EU wil verlaten, is op dit moment nog onduidelijk. Bezoek het Brexitloket van de Rijksoverheid voor de laatste stand van zaken rondom de Brexit-onderhandelingen en mogelijke Brexit-scenario’s. Daarnaast vindt u hier veelgestelde vragen en antwoorden over de Brexit.

Meer informatie