Justis vraagt Europese gegevens op voor VOG-beoordeling

Justis vraagt Europese gegevens op voor VOG-beoordeling

Justis vraagt sinds 1 april 2019 justitiële gegevens op uit België en Luxemburg als burgers uit die landen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen om in Nederland te werken. De screeningsautoriteit gebruikt deze gegevens bij de beoordeling van de VOG-aanvraag. Zo ontstaat een vollediger beeld van de integriteit van medewerkers uit onze buurlanden.

Nederland wil ook graag met Duitsland justitiële gegevens uitwisselen. Hierover worden nog afspraken met Duitsland gemaakt.

Werken met kinderen: altijd gegevens uitwisselen

Sinds 2013 wisselt Nederland strafbladen uit met álle EU-landen als een burger van de EU een VOG aanvraagt om in Nederland met kinderen te werken of voor een Nederlandse organisatie naar het buitenland wil gaan om daar met kinderen te werken. Hierdoor worden kinderen beschermd tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting.

Gegevensuitwisseling via ECRIS

De Europese gegevensuitwisseling vindt plaats via het European Criminal Record Information System (ECRIS). Dit is een elektronische koppeling tussen de nationale strafregisters van landen uit de EU.

Meer weten?

Op onze website vindt u meer informatie over de VOG en ECRIS.