Kleine groep jonge VOG-mijders ontzegt zichzelf kansen

Kleine groep jonge VOG-mijders ontzegt zichzelf kansen

Een verkeerde beeldvorming over de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is ongewenst wanneer deze er toe leidt dat jongeren hun kansen op het krijgen van een VOG te laag inschatten en hierdoor hun carrière wordt belemmerd. Zij melden zich dan bijvoorbeeld niet aan voor een opleiding, stage of leerwerkplek.

Dit schrijven minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister van Engelshoven (OCW) in hun reactie op het WODC-onderzoek ‘Dark Number VOG’. JenV en OCW bekijken samen de mogelijkheden om verkeerde beeldvorming over de VOG onder jongeren in het mbo aan te pakken.

Afgelopen jaren heeft het WODC in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar het Dark Number: jongeren die - al dan niet terecht - geen VOG aanvragen uit angst voor een afwijzing. De onderzoekers richtten zich op mbo-studenten en scholieren in het laatste jaar van het vmbo. Deze jongeren komen in het kader van stage- en leerwerkplekken regelmatig in aanraking met een VOG-eis. Uit het onderzoek blijkt dat een relatief kleine groep jongeren bang is geen VOG te krijgen en daardoor de VOG-aanvraag mijdt. Dit is bij circa 2,1% van de mbo-studenten het geval. Opvallend hierbij is dat 80 procent van deze VOG-mijders geen strafblad heeft en dus altijd een VOG krijgt, als ze deze zouden aanvragen. Voor de VOG-mijders met een justitieel verleden geldt dat een VOG alleen wordt afgewezen als dit verleden relevant is voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

De VOG is afgelopen jaren uitgegroeid tot een veelgebruikt screeningsinstrument. In 2018 werd er ruim 1,2 miljoen keer een VOG aangevraagd.

Eerder lanceerde Justis al de website www.watdevog.nl met informatie voor jongeren over de VOG.