Voorlichtingsbijeenkomsten over de Verklaring Omtrent het Gedrag

Voorlichtingsbijeenkomsten over de Verklaring Omtrent het Gedrag

Jongeren en volwassenen die ooit met justitie in aanraking zijn gekomen, schatten de kans op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag vaak te laag in. Zij denken ten onrechte dat zij geen VOG krijgen. Dat geldt ook vaak voor degenen die mensen begeleiden bij het aanvragen van een VOG. Om dit beeld recht te zetten, organiseert Justis maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten over de VOG.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met de VOG. Het doel hiervan is deelnemers inzicht te geven in de manier waarop een beoordeling plaatsvindt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de terugkijktermijn, feit-functierelatie en de belangenafweging. Ook is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Heeft u interesse om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen?

U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar vog.voorlichting@minvenj.nl.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op:

  • Maandag 18 februari 2019 van 13:00 tot 15:00
  • Dinsdag 26 maart 2019 van 10:00 tot 12:00
  • Maandag 15 april 2019 van 13:00 tot 15:00
  • Maandag 27 mei 2019 van 13:00 tot 15:00
  • Maandag 24 juni 2019 van 13:00 tot 15:00

De bijeenkomsten vinden plaats bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op de Turfmarkt 147 in Den Haag.