Schending van COVID-19 maatregelen en gevolgen voor VOG

Schending van COVID-19 maatregelen en gevolgen voor VOG

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of er strafbare feiten op uw naam staan. Strafbare feiten worden geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS), ook wel strafblad genoemd. Opgelegde boetes boven de € 100,- worden in het JDS ingeschreven. Dit geldt ook voor overtredingen van de door het kabinet getroffen maatregelen in verband met COVID-19 Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis naar deze strafbare feiten.

Het is niet op voorhand te zeggen of dergelijke strafbare feiten de afgifte van een VOG in de weg staan. Justis kijkt of de strafbare feiten een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet.

Bij de beoordeling van elke aanvraag maakt Justis een individuele afweging. Naast de relevantie voor de functie worden ook de persoonlijke omstandigheden van een aanvrager meegewogen, zoals de afdoening, eventuele andere registraties in het JDS en iemands persoonlijk belang bij het verkrijgen van de baan of stage.

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis dus ook naar strafbare feiten in verband met het overtreden van een COVID-19 maatregel. Of dit daadwerkelijk tot een weigering van de VOG leidt hangt af van de concrete baan of stage waarvoor de VOG wordt aangevraagd en iemands persoonlijke omstandigheden.