Veranderingen bij de aanvraag van een wapenvergunning

Veranderingen bij de aanvraag van een wapenvergunning

Op 1 oktober is artikel 6a van de Wet wapens en munitie (Wwm) in werking getreden. Vanaf dan moet iemand die een wapenvergunning wil, een zwaardere screening ondergaan.

De intensievere screening moet ervoor zorgen dat wapenvergunningen alleen in handen komen van mensen die goed met deze verantwoordelijkheid kunnen omgaan.

Wat betekent dit voor een aanvrager van een wapenvergunning?

  • Een aanvrager van een wapenvergunning moet zich persoonlijk melden bij de politie.
  • Een aanvrager moet meewerken aan een onderzoek naar zijn of haar psychische gesteldheid (e-screener).
  • Een aanvrager moet 3 contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen over de aanvrager.
  • Een aanvrager moet zorgen voor een veilige opslagplaats voor de wapens en eventuele munitie. De politie komt dit ter plekke controleren.
  • Als een aanvrager een wapenvergunning krijgt moet hij of zij deze persoonlijk ophalen bij de politie.

De politie ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd. Justis geeft namens de minister van Justitie en Veiligheid ontheffingen (wapenvergunningen) af op grond van de Wet wapens en munitie.