Veelgestelde vragen over de VOG voor politieke ambtsdragers

Veelgestelde vragen over de VOG voor politieke ambtsdragers

De Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen vinden op 20 maart plaats. In aanloop naar deze verkiezingen ontvangt Justis veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers. Is de VOG-screening voor politieke ambtsdragers verplicht? Waar wordt naar gekeken bij de beoordeling van een VOG-aanvraag? En is een VOG een afdoende maatregel om de integriteit van een politieke ambtsdrager vast te stellen?

In een speciale Q&A hebben we de antwoorden op deze en andere vragen op een rij gezet. De Q&A bevat daarnaast cijfers over aantallen kandidaat-volksvertegenwoordigers waarvoor in de afgelopen jaren een VOG is aangevraagd.

Basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders

Politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate screening van kandidaat-bestuurders. De VOG-screening voor politieke ambtsdragers kan alleen effectief zijn als deze deel uitmaakt van een breder integriteitsbeleid. Zo is er de Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders ontwikkeld. Deze handleiding is onder andere te gebruiken voor gemeenten, provincies en waterschappen. Hij biedt uitgangspunten voor een transparante en zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van risicoanalyses integriteit voor alle typen kandidaat-bestuurders.

Meer informatie en tools voor integriteitsbeleid in het openbaar bestuur vindt u op politiekeambtsdragers.nl.