Voorrang vergunning en verlenging BOA en Wpbr

Voorrang vergunning en verlenging BOA en Wpbr

De afdeling Verlening en Toetsing geeft in de periode tot 6 april voorrang aan verlengingsaanvragen en spoedaanvragen voor vergunningen voor BOA en Wpbr.

Zodoende zorgen we ervoor dat het werk van de buitengewoon opsporingsambtenaren en beveiligers zonder oponthoud doorgang kan blijven vinden. Mensen die een aanvraag voor een verlenging indienen, hoeven zelf geen extra actie te ondernemen. Het team dat de screening uitvoert, zorgt voor de prioritering in de aanvragen. In geval van spoed dient dit bij de aanvraag te worden vermeld, zodat dit met voorrang kan worden behandeld.