Gevolgen Brexit voor screening burgers VK

Gevolgen Brexit voor screening burgers VK

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat op 1 januari 2021 de Europese Unie (EU). Op dit moment zijn de onderhandelingen tussen het VK en de Europese Commissie nog steeds gaande. Indien er geen akkoord (no deal) is tussen het VK en de Europese Unie, betekent dit dat Justis vanaf 1 januari 2021 geen justitiële gegevens (strafblad) meer kan opvragen in het VK.

Justis vraagt nu bij alle Europeanen die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen om te werken met kinderen, het strafblad op uit het land van nationaliteit. Hiermee wordt voorkomen dat Europeanen die elders in Europa zijn veroordeeld voor ernstige misdrijven, in Nederland kunnen gaan werken met kinderen.

Wat betekent dit voor de screening van burgers uit het VK?

Europese strafregisters zijn met elkaar verbonden via het European Criminal Record Information System (ECRIS). Naar verwachting zal het VK na Brexit van dit systeem worden afgesloten. Dit betekent dat Justis geen zicht meer heeft op justitiële gegevens die geregistreerd staan in het VK. Om toch zicht te krijgen op een eventueel justitieel verleden van werknemers en sollicitanten met een Britse nationaliteit, kunnen Nederlandse werkgevers vanaf 2021 vragen om het International Child Protection Certificate. Dit certificaat is door het VK ontwikkeld voor het werken met kinderen. Werkgevers die banen aanbieden waar met kinderen wordt gewerkt, kunnen dit certificaat – naast een VOG – van hun Britse werknemers in Nederland vragen. Dit Britse certificaat kan digitaal en vanuit Nederland door de sollicitant worden aangevraagd. Het is aan de werkgever zelf om op basis van de informatie op dit certificaat een afweging te maken of de betreffende sollicitant kan worden aangesteld.

Wat betekent dit voor de screening van Nederlanders?

Op het moment dat het VK de EU zonder akkoord verlaat, zorgt dit er ook voor dat Nederland niet meer op de hoogte is van onherroepelijke strafvonnissen die in het VK over Nederlanders zijn uitgesproken. Deze informatie wordt via het ECRIS aan Nederland verstrekt en dat stopt per 1 januari 2021. Justis kan die informatie dan niet meer gebruiken voor de beoordeling van een VOG-aanvraag of bij continue screening van Nederlanders.

Het International Child Protection Certificate kan ook worden aangevraagd door sollicitanten met een andere nationaliteit dan de Britse. Bijvoorbeeld wanneer bekend is dat de sollicitant lange tijd in het VK heeft gewoond.

Laatste stand van zaken Brexit

Op welke wijze het VK de EU wil verlaten, is op dit moment nog onduidelijk. Bezoek het Brexitloket van de Rijksoverheid voor de laatste stand van zaken rondom de Brexitonderhandelingen en mogelijke Brexit-scenario’s. Via de website van Justis houden we u ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast vindt u hier veel gestelde vragen en antwoorden over de Brexit.

Meer informatie