Netwerktekening draagt bij aan onderzoek Inspectie SZW

Netwerktekening draagt bij aan onderzoek Inspectie SZW

Een netwerktekening van Justis heeft eerder dit jaar een belangrijke rol gespeeld in een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit onderzoek richtte zich op vermoedelijke misstanden bij nagelstudio’s. De informatie uit de netwerktekening hielp onder meer bij de voorbereiding van een actiedag waarbij inspecties bij meerdere nagelstudio’s zijn uitgevoerd.

Wat is een netwerktekening?

Een netwerktekening is een visuele weergave van het netwerk van een rechtspersoon, met de daarbij betrokken personen en bedrijven. Met deze tekening worden onderlinge relaties, faillissementen en ontbindingen zichtbaar. De gegevens in de netwerktekening komen uit het Handelsregister, het Centraal Insolventieregister en openbare bronnen (waaronder buitenlandse handelsregisters).

De impact van een netwerktekening

Op verzoek van de Inspectie SZW stelde TRACK, de afdeling die het toezicht op rechtspersonen uitvoert, een netwerktekening op. Dit was ter voorbereiding op een actiedag waarbij de Inspectie SZW verschillende nagelstudio’s heeft bezocht en gecontroleerd op de naleving van regels voor eerlijk werk. De netwerktekening bracht vooraf duidelijkheid over de bedrijfsstructuren achter een aantal nagelstudio’s en was daardoor waardevol in het onderzoek naar mogelijke misstanden.

Ook andere instanties kunnen een netwerktekening aanvragen. Dit kan zijn in het kader van toezicht, maar ook in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Instanties en personen die hiertoe kunnen verzoeken zijn bijvoorbeeld instanties die strafbare feiten opsporen of instanties met een publiekrechtelijke taak die daar gegevens voor nodig hebben. Het gaat dan onder meer om faillissementscuratoren, de AIVD, omgevingsdiensten en gemeenten.