Justis en de NSOB publiceren essay over screenen

Justis en de NSOB publiceren essay over screenen

Justis en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) hebben samen onderzoek gedaan naar screenen als vak. Dit onderzoek en de uitkomsten daarvan zijn beschreven in het essay ‘Meer waarde(n) van screenen’.

In het essay staat de vraag centraal wat dat nu eigenlijk is, een vak. Welke aspecten spelen een rol en wat maakt screenen al dan niet tot een vak. En wie bepaalt dat?

Spanningsvelden uit de screeningspraktijk

Het onderzoeksteam heeft niet alleen gekeken naar de screeningspraktijk bij Justis, maar ook andere organisaties die screenen zoals de Koninklijke Marechaussee en Hoffmann bedrijfsrecherche. Hieruit blijkt dat er veel overeenkomsten zijn in de spanningsvelden waarmee we te maken hebben bij screenen. Bijvoorbeeld de afweging tussen het individuele belang en het maatschappelijke belang, of de spanning tussen automatisering en screenen als mensenwerk.

Is screenen een vak?

Hoe zit het nu met de vraag die aan de basis van dit alles ligt: is screenen een vak? Die vraag blijkt nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Screenen is (nog) geen vak volgens de klassieke definitie en geen beschermd beroep. Net als andere vakken vertoont screenen wel veel aspecten van vakmatigheid. De praktijk van screenen sluit daar naadloos bij aan.

Meer informatie en contact

Justis nodigt iedereen van harte uit om met ons verder in gesprek te gaan over het vak screenen en dit gezamenlijk verder te ontwikkelen. Indien u daarvoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Monique Brok via m.g.w.m.f.brok@justis.nl.

Hieronder kunt u de digitale versie van het essay downloaden en lezen. Wilt u graag een fysiek exemplaar bestellen? Ook daarvoor kunt u contact opnemen met Monique Brok via m.g.w.m.f.brok@justis.nl.