Politieonderzoek bevorderd dankzij netwerktekeningen

Politieonderzoek bevorderd dankzij netwerktekeningen

Afgelopen jaar hebben netwerktekeningen van Justis bijgedragen aan een politieonderzoek naar witwassen en drugshandel. De afdeling TRACK maakte deze netwerktekeningen op verzoek van de politie en gaf daarmee nieuwe inzichten die de politie nog niet had.

De politie ontving diverse meldingen over mogelijk witwassen. Dit was aanleiding voor verder onderzoek, waarbij zij drugshandel op het spoor kwam.

Uniek inzicht in netwerken

De ondernemingen achter deze drugshandel gebruikten groente- en fruitimport als dekmantel. Er was geen zicht op wie er achter deze ondernemingen actief waren en welk netwerk hierachter schuilging. Bij de inbeslagname van digitale administratie kwamen nog een aantal ondernemingen naar voren die mogelijk ook deze werkwijze gebruikten.

Van deze ondernemingen heeft TRACK de netwerken in kaart gebracht. De politie had zelf geen zicht op deze netwerken. In totaal heeft TRACK 57 grote en kleinere netwerktekeningen verstrekt waarbij ook buitenlandse bronnen zijn geraadpleegd. Deze gaven inzicht in een internationaal opererende criminele organisatie. Het onderzoek van de politie leidde uiteindelijk tot 7 aanhoudingen.

Netwerktekening op verzoek

Justis kan op verzoek een netwerktekening opstellen, zoals in deze casus voor de politie. Verschillende instanties en personen kunnen een verzoek indienen. Bijvoorbeeld instanties die belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, zoals de politie, of personen met een publiekrechtelijke taak die daar gegevens voor nodig hebben, zoals faillissementscuratoren.

Een netwerktekening is een visuele weergave van de relevante relaties tussen de voor het onderzoek relevante (rechts)personen en de personen en ondernemingen die daarbij betrokken zijn. Ook relevante faillissementen en ontbinden staan erin. De gegevens in de netwerktekening komen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Centraal Insolventieregister en openbare bronnen (waaronder buitenlandse handelsregisters).