Succesvolle inzet garantstellingsregeling curatoren

Succesvolle inzet garantstellingsregeling curatoren

Onlangs hebben curatoren dankzij de garantstellingsregeling curatoren (GSR) twee faillissementen succesvol afgewikkeld. Het gaat om onderzoek bij een groothandel en een detacheringsbedrijf, waarbij Justis voor verschillende kosten garantie heeft verleend.

Aan de hand van deze twee casussen lichten we meer toe over welke kosten die een curator maakt precies onder de garantie vallen. Soms blijft er namelijk in een faillissement niet genoeg geld over om het onderzoek van de curator uit te voeren. Dankzij de GSR kan een curator dan toch onderzoek doen als er vermoedens zijn van onbehoorlijk bestuur of faillissementspauliana om een faillissement op een juiste manier af te wikkelen.

Procedure bij een groothandel

Na een looptijd van bijna 2 jaar is het faillissement bij een groothandel in de import en export van goederen afgewikkeld. Op het moment dat de garantie werd aangevraagd had het onderzoek door de curator al plaatsgevonden. In dit geval heeft de curator vergoeding gevraagd voor de reeds gemaakte kosten en de procedure. Aanvullend onderzoek, naar de verhaalsmogelijkheden of de oorzaken van het faillissement, was niet meer nodig en er hoefde dan ook geen garantie te worden verleend voor verhaals- of vooronderzoek. De bestuurder heeft uiteindelijk een bedrag van € 120.000,- aan de boedel betaald.

Schikking bij een detacheringsbedrijf

Bij een failliet detacheringsbedrijf is niet voldaan aan de administratieplicht. Daarop is een procedure gestart, waarbij de curator door de rechtbank in het gelijk is gesteld. Nadat de bestuurder in hoger beroep ging is uiteindelijk een schikking getroffen voor een bedrag van € 210.000,-. Gedurende de looptijd van 5,5 jaar heeft Justis de curator garantie verleend voor de reeds gemaakte kosten, het vooronderzoek en de procedure – ondanks dat er uiteindelijk een schikking is getroffen.

Kosten die vallen onder de GSR

Deze casussen laten verschillende kosten zien die een curator kan maken en onder de garantie vallen. Het gaat om o.a. de volgende kosten:

  • Kosten voor een verhaalsonderzoek: denk aan het inschakelen van een onderzoeksbureau of de kosten voor het leggen van beslag op de woning van een bestuurder;
  • Kosten voor een vooronderzoek: bijvoorbeeld het inschakelen van een (forensisch) accountant die onderzoek doet naar de boekhouding en financiële administratie;
  • Reeds gemaakte kosten voor een verhaals- en/of vooronderzoek: Het komt regelmatig voor dat op het moment dat er wordt verzocht om een garantie, er al werkzaamheden hebben plaatsgevonden met betrekking tot het verhaals- en/of vooronderzoek. Voor deze reeds gemaakte kosten kan ook garantie worden verleend;
  • Kosten voor een procedure: o.a. het opstellen van de dagvaarding, maar ook bijvoorbeeld de griffiekosten en deurwaarderskosten.

Klik hier voor verdere uitleg over de kosten en voorwaarden.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de pagina over de garantstellingsregeling. Voor vragen kunt u contact opnemen via trackgsr@justis.nl of bellen met een van onze GSR medewerkers tijdens het telefonisch spreekuur.