VOG aanvragen met een strafblad

VOG aanvragen met een strafblad

Krijgt iemand met een strafblad een VOG? Sommige strafbare feiten vormen voor de ene baan of stage wel een bezwaar, maar voor de andere niet. Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG.

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, bekijkt Justis of er strafbare feiten zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Ook wordt er een belangenafweging gemaakt. Justis kijkt hierbij onder andere naar:

  • hoelang geleden de feiten zijn gepleegd;
  • hoe ernstig de feiten zijn;
  • hoe vaak de aanvrager vanwege relevante strafbare feiten met justitie in aanraking is gekomen;
  • de leeftijd van de aanvrager.

Ook de omstandigheden waaronder een strafbaar feit is gepleegd kunnen meetellen.

Wilt u meer weten over de VOG-screening, hoelang hierbij wordt teruggekeken en wat u kunt doen als u een afwijzing heeft gekregen? Kijk dan voor meer informatie op de pagina Beoordeling, besluit en bezwaar.