Zorgfraude aanpakken met risicomeldingen

Zorgfraude aanpakken met risicomeldingen

Wat kan Justis betekenen in de aanpak van zorgfraude? Die vraag legden de politie en de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland aan Justis voor. Zij constateerden namelijk dat het aantal zorgbureaus in de regio in een jaar tijd explosief was gegroeid.

Aanpak

Op verzoek van de politie is TRACK, de afdeling die het toezicht op rechtspersonen uitvoert, met deze vraag aan de slag gegaan. Op basis van een lijst van zo’n 40 zorgbedrijven van de politie, die zij mede vanwege hun locatie op een bedrijventerrein als opvallend beoordeelden, heeft TRACK 10 netwerktekeningen gemaakt.

Deze netwerktekeningen vormden vervolgens voor de politie aanleiding om in een aantal gevallen ook een risicomelding op verzoek aan te vragen bij TRACK. Bij een risicomelding op verzoek kijkt TRACK uitgebreider naar meerdere betrokken (rechts)personen en allerlei extra bronnen (onder meer strafrechtelijke en fiscale bronnen). Dit levert aanvullende informatie op over de bedrijven, hun bestuurders, aandeelhouders en hun directe omgeving, op basis waarvan TRACK vaststelt of er sprake is van een verhoogd risico op misbruik van de betrokken bedrijven.

Resultaten

De netwerktekeningen toonden aan dat er reden was tot verder onderzoek en zijn gebruikt bij een grootschalige actie vanuit het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum). Daarnaast is de risicomelding die TRACK op verzoek heeft verstrekt onderdeel geworden van een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft zo bijgedragen aan het opsporen van regionale zorgfraude.