Afschaffing seniorenontheffing boa per 1 januari 2016

Afschaffing seniorenontheffing boa per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 wordt de seniorenontheffing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa) afgeschaft. Per deze datum is het dan ook niet meer mogelijk de seniorenontheffing aan te vragen. Dat staat in de Beleidsregels boa zoals die per 1 juli 2015 gelden.

De seniorenontheffing is een ontheffing van de bekwaamheidseis en kan éénmalig worden verleend, voor de duur van vijf jaar, aan een persoon van 60 jaar of ouder. De ontheffing kan worden toegekend naar aanleiding van een aanvraag tot verlenging van een geldige akte van opsporingsbevoegdheid.

Verlengen akte van opsporingsbevoegdheid met beroep op de seniorenontheffing

Tot en met 31 december 2015 is het mogelijk een aanvraag voor verlenging van een akte van opsporingsbevoegdheid in te dienen waarbij een beroep kan worden gedaan op de seniorenontheffing. U kunt uw akte verlengen, ook al is deze nog een paar jaar geldig. Uw akte wordt voor vijf jaar verlengd. De ontheffing wordt gelijktijdig voor vijf jaar verleend.

  • Als uw in 2015 gedane verlengingsaanvraag met een beroep op de seniorenontheffing in 2015 wordt afgehandeld en de akte wordt verlengd met gelijktijdige verlening van de seniorenontheffing, gebeurt dit met ingang van de datum waarop de akte wordt afgegeven. Deze datum ligt in 2015.
  • Als uw in 2015 gedane verlengingsaanvraag met een beroep op de seniorenontheffing in 2016 wordt afgehandeld en de akte wordt verlengd met gelijktijdige verlening van de seniorenontheffing, gebeurt dit met ingang van de aanvraagdatum. Deze datum ligt in 2015.

Eisen voor verlenging

Een akte wordt verlengd wanneer aan alle eisen voor verlenging van de akte en verlening van de ontheffing wordt voldaan.

Bekwaamheidseis op het moment van verlenging van de akte

Zoals eerder aangegeven kunt u uw akte verlengen, ook al is deze nog een paar jaar geldig. Afhankelijk van het moment van verlenging van uw akte, moet u de tot dán toe vereiste cursus(sen) hebben gevolgd. Welke cursus(sen) dit is/zijn verschilt per domein.

Seniorenontheffing

Een belangrijke eis voor toekenning van de seniorenontheffing is dat u op het moment van de aanvraag 60 jaar of ouder bent en dat u tot uw 60e de benodigde cursus(sen) met een examen heeft afgerond. Vanaf uw 60e jaar hoeft u geen examen meer te hebben gedaan/behaald, maar moet u aantonen dat u met getoonde inzet heeft deelgenomen aan een boa-opleiding/PHB-module(s)/opfriscursus. Bij de aanvraag om verlenging van uw akte, wordt de ontheffing u éénmalig en voor een periode van vijf jaar verleend.

Wat betekent dit over vijf jaar

Mocht u over vijf jaar nogmaals uw akte van opsporingsbevoegdheid willen verlengen, dan betekent dit dat u bij die aanvraag om verlenging enkel hoeft aan te tonen dat u op grond van de verleende seniorenontheffing de afgelopen vijf jaren met getoonde inzet heeft deelgenomen aan de boa-opleiding/PHB-module(s)/opfriscursus.