Al ruim 20.000 gratis VOG's aangevraagd

Al ruim 20.000 gratis VOG's aangevraagd

De campagne Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van heeft veel te weeg gebracht. De besturen van diverse organisaties werden via verschillende kanalen gewezen op het belang van preventief beleid.

Vele organisaties verspreiden het campagnemateriaal of organiseren een lokale bijeenkomst. Van januari 2015 tot en met juni 2015 zijn al ruim 20.000 gratis VOG’s voor vrijwilligers aangevraagd. Alle media-aandacht en de VOG-estafette dragen hieraan bij. In 22 gevallen is de VOG geweigerd.

VOG-estafette geëindigd

Op 29 juni 2015 vond de feestelijke afsluiting van de VOG-estafette plaats in Breda. De landelijke estafette startte op 18 mei 2015 in Barendrecht met als doelstelling er voor te zorgen dat kwetsbare groepen in hun vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen. Om dit te realiseren motiveerde de campagne organisaties preventieve maatregelen te nemen om de kans op een incident zoveel mogelijk te beperken.

In totaal deden tien steden mee aan de landelijke estafette. Sportbestuurders gaven elkaar een rode bal (het estafettestokje) door met de oproep aandacht te vragen voor het omgaan met ongewenst gedrag binnen de organisatie. De rode bal stond symbolisch voor de punt in de campagnenaam ‘Maak er een punt van’. In totaal deden 82 organisaties mee aan de estafette.

Meer informatie?

Meer informatie over de campagne en al het campagnemateriaal is te vinden op: www.maakereenpuntvan.nl.