Huwelijksdispensatie

Huwelijksdispensatie

Sinds 5 december 2015 verleent de minister van Justitie en Veiligheid geen huwelijksdispensatie meer aan personen jonger dan 18 jaar.

Door een wetswijziging is dit niet meer mogelijk. Aanvragen hiervoor worden daarom door Justis niet meer in behandeling genomen. Huwelijksdispensatie voor personen die broer en zus zijn door adoptie is nog wel mogelijk.