Let op voor phishingberichten!

Let op voor phishingberichten!

Een aantal klanten van Justis is geconfronteerd met phishingberichten. Na een digitale aanvraag voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben zij een e-mail ontvangen waarin wordt verzocht een openstaand factuurbedrag te betalen.

Justis vraagt u nooit via een e-mail om vertrouwelijke gegevens en/of om na een VOG-aanvraag een factuur te betalen. Ontvangers van deze berichten raden wij aan deze berichten direct te verwijderen.

Wat is phishing?

Phishing is het ‘vissen’ naar vertrouwelijke informatie om mensen op te kunnen lichten. Dat kan via e-mail, telefonisch, per sms of via websites gebeuren.