Toezicht op rechtspersonen verstevigd

Toezicht op rechtspersonen verstevigd

Het toezicht op rechtspersonen is gericht op het signaleren en voorkomen van misbruik van rechtspersonen. De screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bij de uitvoering van het toezicht op rechtspersonen de samenwerking met de toezichthouders en opsporingsinstanties versterkt.

Dit heeft geleid tot een betere afstemming op de prioriteiten en wensen van de samenwerkingspartners waaronder de Belastingdienst, de politie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie. Hiermee levert Justis een belangrijke bijdrage aan rechtshandhaving en de Rijksbrede aanpak van fraude. Deze kabinetsaanpak bestaat uit een reeks maatregelen om fraude te voorkomen en effectiever te bestrijden, waaronder faillissementsfraude of de aanpak van schijnconstructies.

Sterke toename risicomeldingen in 2014

Justis screent jaarlijks ruim 1 miljoen rechtspersonen en verstrekt risicomeldingen en netwerktekeningen aan samenwerkingspartners. In 2014 zijn 365.000 wijzigingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel automatisch door het ICT systeem RADAR geanalyseerd. Deze wijzigingen zijn gecombineerd met gegevens uit databestanden van belangrijke partners. Dit leidde tot 2.094 zaken die door Justis behandeld werden.
Daaruit zijn 282 risicomeldingen aan partners afgegeven. Ook zijn 1.110 netwerktekeningen verstrekt aan curatoren, politie en andere samenwerkingspartners. De mogelijkheden van RADAR en de door Justis opgebouwde expertise in het vaststellen van risico’s op misbruik van rechtspersonen, hebben in 2014 geleid tot een sterke toename van het aantal risicomeldingen en netwerktekeningen. In 2013 werden door RADAR 359.669 wijzigingen in het Handelsregister geanalyseerd, zijn door Justis 1.342 zaken behandeld en 145 risicomeldingen aan partners verstrekt.

Concrete acties

Justis verstrekt risicomeldingen efficiënter, sneller en meer op maat. Hierdoor kunnen samenwerkingspartners sneller en gerichter optreden. Dit heeft geleid tot positieve resultaten. Op basis van die risicomeldingen hebben de Belastingdienst, de politie, het Openbaar Ministerie en andere partners ter voorkoming van misbruik van rechtspersonen in 2014 de nodige acties kunnen verrichten. Risicomeldingen hebben geleid tot concrete vervolging door het oprollen van een drugslaboratorium voor amfetamine, intrekking van vergunningen of nader onderzoek naar witwassen en Europese geldstromen.
Verder zijn nieuwe oprichtingen geblokkeerd om omzetbelastingfraude te voorkomen, verdachte netwerken in beeld gebracht, niet eerder waargenomen bestuurswisselingen bij de Belastingdienst verwerkt, beslagleggingen uitgevoerd of verdachten van fraude aangehouden en vervolgd. Hans Blokpoel, Algemeen Directeur Belastingen: 'Naast onze eigen expertise draagt de samenwerking met Justis bij aan onze aanpak om risico’s zo vroeg mogelijk te detecteren. Ons doel blijft tenslotte om fraudes snel te stoppen en liefst zelfs voor te zijn.'

Justis blijft in afstemming met de ketenpartners investeren in de versteviging van het toezicht op rechtspersonen.