Verhoging tarieven VOG en Bibob-advies

Verhoging tarieven VOG en Bibob-advies

Per 1 januari 2016 zijn de tarieven van het Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob en de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) verhoogd. De tariefsverhoging van de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) gaat in op 1 maart 2016 om gemeenten in staat te stellen de tariefswijziging te verwerken.

De verhogingen zijn het gevolg van de wens om de screeningsproducten die vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden aangeboden gezamenlijk meer kostendekkend te maken. De tarieven van de screeningsproducten zijn al tien jaar of langer niet meer verhoogd. Alle klanten van de screeningsproducten van Justis krijgen te maken met de verhoging: overheid, bedrijfsleven en burgers.

De succesvolle regeling waarmee vrijwilligers die met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking werken een gratis VOG kunnen aanvragen zal worden gehandhaafd en structureel geborgd. Dit verklaart een deel van de tariefsverhoging.

Vanaf 2016 zijn de tarieven als volgt:

Screeningsproduct
Tarief 2015
Stijging
Tarief 2016
VOG NP digitaal
€ 24,55
+40%
€ 33,85
(per 01-03-2016)
VOG NP via gemeente
€ 30,05
+40%
€ 41,35
(per 01-03-2016)
VOG RP
€ 147,50
+40%
€ 207,-
BIBOB
€ 500,-
+40%
€ 700,-