Verklaring omtrent gedrag jongeren in klein aantal gevallen geweigerd

Verklaring omtrent gedrag jongeren in klein aantal gevallen geweigerd

De Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor jongeren wordt maar in een zeer klein aantal gevallen geweigerd. Dat blijkt uit een steekproef van Justis, de screeningsautoriteit. Uit de analyse blijkt dat in 2013 0,42 procent van de aanvragen wordt geweigerd, dat is 618 keer. In totaal vroegen in 2013 ruim 147.000 jongeren onder de 23 een VOG aan.

Meeste weigeringen vanwege vermogensdelicten

Uit de steekproef blijkt dat de jongeren voor wie de VOG geweigerd is, het meest met justitie in aanraking zijn gekomen wegens vermogensdelicten (35 procent). Ook geweldsdelicten scoren met 33 procent hoog. Vier procent van de delicten betrof een drugsdelict.

Misverstand

Een weigering van een VOG is gebaseerd op de justitiƫle gegevens van de aanvrager. Het is een misverstand dat je met een strafblad geen VOG kunt krijgen. Het doel van de VOG-aanvraag en de aard en ernst van de justitiƫle gegevens zijn doorslaggevend voor het toekennen van de verklaring.

Uit de praktijk

In de 13e editie van Uit de praktijk, het factsheet van Justis over een actueel thema, leest u meer over de Verklaring omtrent het Gedrag voor jongeren. Eerdere edities van Uit de praktijk vindt u in dit overzicht.