Maatwerk bij de VOG-screening

Maatwerk bij de VOG-screening

Ondanks de aanwezigheid van relevante justitiële gegevens kan de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toch worden afgegeven. Dat is het geval wanneer het belang van de aanvrager bij het verstrekken van de VOG zwaarder weegt dan het belang van de samenleving bij het beperken van risico’s.

Uit de praktijk

In de 16e editie van Uit de praktijk, de factsheet van Justis over een actueel thema, leest u meer over maatwerk bij de VOG-screening van Justis. Eerdere edities van Uit de praktijk vindt u in dit overzicht.