Personenregister kinderopvang vertraagd

Personenregister kinderopvang vertraagd

Op 15 februari 2016 heeft minister Asscher van SZW aan de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van het personenregister kinderopvang wordt uitgesteld.

“Vanwege problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT-omgeving is de invoeringsdatum van 1 mei niet meer op verantwoorde wijze haalbaar”, aldus de minister. Omdat op dit moment nog niet is vastgesteld hoe groot de vertraging zal zijn, zal hierover uiterlijk in april meer bekend worden gemaakt.

Door de invoer van een personenregister, waarin alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen zich actief moeten inschrijven, wordt het mogelijk om alle medewerkers die een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben, blijvend en volledig continu te screenen. Dit vergroot de veiligheid van (zeer) jonge kinderen. Inschrijving in het personenregister is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.