Kwartaalcijfers BOA

Kwartaalcijfers BOA

Cijfers over de eerste 3 kwartalen (K1, K2 en K3) van 2018.*

Afgegeven/geweigerde aktesK1K2K3
Afgegeven opsporingsaktes 1.940 1.590 1.561
Geweigerde opsporingsaktes 1
Afgegeven opsporingsaktes per domeinK1K2K3
Generieke Opsporing 893 720 728
Milieu, welzijn en infrastructuur 152 163 120
Onderwijs 84 50 43
Openbaar Vervoer 396 315 298
Openbare Ruimte 364 300 323
Werk Inkomen en Zorg 51 42 49

* Marginale afwijkingen voorbehouden.