Kwartaalcijfers Gratie

Kwartaalcijfers Gratie

Cijfers over de eerste 3 kwartalen (K1, K2 en K3) van 2018.*

Totaal aantal gratiebeslissingenK1K2K3
Onvoorwaardelijk toegewezen 40 40 27
Voorwaardelijk toegewezen 19 17 6
Afgewezen 123 101 100
Buiten behandeling gestelde gratieverzoeken 90 80 72

* Marginale afwijkingen voorbehouden.