Kwartaalcijfers VOG NP en VOG voor vrijwilligers

Kwartaalcijfers VOG NP en VOG voor vrijwilligers

Cijfers over de eerste 3 kwartalen (K1, K2 en K3) van 2018.*

Aanvragen en weigeringen VOG NPK1K2K3
Aantal aanvragen 326.983 291.693 312.633
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten 281.534 243.428 251.918
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten 21.076 70.825 42.188
Aantal geweigerde VOG's 1.007 727 812
Aanvragen en weigeringen VOG NP voor jeugdigen <23 jaarK1K2K3
Aantal aanvragen 68.284 54.297 69.398
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten 63.804 49.681 64.278
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten 5.903 4.282 5.447
Aantal geweigerde VOG's 162 75 184
Aanvragen en weigeringen gratis VOG voor vrijwilligersK1K2K3
Aantal aanvragen 27.456 22.414 19.826
Aantal afgegeven VOG's 28.359 22.429 19.826
Aantal geweigerde VOG's 51 7 1
Toegelaten en afgewezen organisaties gratis VOG voor vrijwilligersK1K2K3
Aantal toegelaten organisaties 207 390 307
Aantal afgewezen organisaties 2 2
Permanente screening van taxichauffeursK1K2K3
Aantal meldingen van de Justitiële informatiedienst 1.368 1.277 1.254
Aantal signaalbrieven aan KIWA 33 26 34
Permanente screening van personen die werken in de kinderzorgK1K2K3
Aantal meldingen van de Justitiële informatiedienst454570511
Aantal signaalbrieven aan DUO13911
GVAK1 K2K3
Aantal aangevraagde verklaringen 2.099 2.464 2.242

* Bovenstaande cijfers zijn onder voorbehoud in verband met lopende (bezwaar- en beroeps)procedures. Het aantal geweigerde VOG’s per maand verschilt soms ten opzichte van het aantal aanvragen in die maand. Dat komt omdat een behandeling van de aanvraag soms doorloopt in een andere maand. De aanvraag kan hierdoor in een andere maand afgewezen worden dan in de maand waarin de aanvraag is binnengekomen.