Over Justis

Over Justis

Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Als overheidsorganisatie screent Justis op terreinen waarvan de politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is en waar Justis toegang heeft tot unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook.

Justis draagt bij aan de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd. Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, de belangen van het individu af tegen de belangen van de samenĀ­leving.

De meerjarenvisie van Justis rust op drie strategische pijlers:

  • Bedoeling
    Justis werkt vanuit de behoefte van de samenleving en handelt vanuit de bedoeling van de wet
  • Vernieuwing
    Justis vernieuwt zich continu en benut zijn kennis over screening en (internationale) data optimaal
  • Helderheid
    Justis draagt de waarde en mogelijkheden van screening uit in verbinding met opdrachtgevers en partners

Integriteit en kwaliteit

Justis screent integer en met oog voor de samenleving en besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten, zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Daartoe investeert Justis niet alleen in zijn medewerkers, maar ook in moderne informatie- en communicatietechnologie en in samenwerking met ketenpartners. Die investering in kwaliteit heeft er onder meer toe geleid dat Justis is gecertificeerd volgens de ISO-9001 normering.

Excellente dienstverlening

Justis streeft daarnaast naar excellente dienstverlening. Om dat waar te kunnen (blijven) maken, voert Justis regelmatig klanttevredenheids-onderzoeken uit. De uitkomsten van deze onderzoeken leiden altijd tot concrete verbetertrajecten.