Over Justis

Over Justis

Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties ter bevordering van een veilige en rechtvaardige samenleving.

Als overheidsorganisatie screent Justis op terreinen waarvan de politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is en waar Justis toegang heeft tot unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook.

Justis draagt bij aan de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd. Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, de belangen van het individu af tegen de belangen van de samen­leving.

Justis ziet zichzelf als een ambitieuze uitvoeringsorganisatie die haar taken zorgvuldig en betrouwbaar uitvoert en daarnaast gericht is op mogelijkheden om te verbeteren. Justis werkt vanuit het perspectief van de burger en vanuit het bewustzijn dat haar beslissingen diep kunnen ingrijpen in de levens van mensen.

Ambities

In beweging naar 2025 heeft Justis de volgende ambities voor de samenleving.

  • Verbinden: vanuit de verbinding met de omgeving is Justis alert op mogelijkheden om screening in te zetten op andere manieren en in andere sectoren.
  • Delen: de kennis die Justis heeft over screening en over hoe wetten en beleidsregels in de praktijk uitwerken, deelt zij met de samenleving, beleidsdirecties en bestaande en nieuwe opdrachtgevers.
  • Samenwerken: om de meerwaarde van screening voor de samenleving te vergroten zoekt Justis actief de samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal.

Integriteit en kwaliteit

Justis screent integer en met oog voor de samenleving en besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten, zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Daartoe investeert Justis niet alleen in zijn medewerkers, maar ook in moderne informatie- en communicatietechnologie en in samenwerking met ketenpartners. Die investering in kwaliteit heeft er onder meer toe geleid dat Justis is gecertificeerd volgens de ISO-9001 normering.

Excellente dienstverlening

Justis streeft daarnaast naar excellente dienstverlening. Om dat waar te kunnen (blijven) maken, voert Justis regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. De uitkomsten van deze onderzoeken leiden altijd tot concrete verbetertrajecten.