Bibob opleidingen

Bibob Opleidingen

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) heeft de wettelijke taak overheden voor te lichten over de toepassing van de Wet Bibob. In het kader van deze taak geeft het LBB (online) cursussen, presentaties en workshops over de Wet Bibob aan bestuurders en medewerkers van overheden.

Het LBB biedt introductiecursussen aan, maar ook masterclasses over bijvoorbeeld vastgoed, de omgevingsvergunning bouwen, subsidies en actualiteiten jurisprudentie. De (online) cursussen en masterclasses zijn praktijkgericht.

Informatie en mogelijkheden

De voorlichting kan per doelgroep op maat worden gemaakt, kan zowel in company als online worden aangeboden en is kosteloos. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van het LBB via bibob@justis.nl.

Welke cursussen en masterclasses biedt het LBB aan?

Introductie Wet Bibob (basis)

Wat is de Wet Bibob? Op welke branches kan de Wet Bibob worden ingezet? Wat zijn de weigerings- en intrekkingsgronden van de Wet Bibob? Wanneer is sprake van een Bibob-relatie? Welke onderzoeksmiddelen heeft een overheidsinstelling en op welk moment besluit je een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob? Wat te doen en waar rekening mee te houden nadat een advies van het LBB is ontvangen? Al deze vragen en meer komen aan bod in deze introductiecursus.

Voorwie?

De (online) cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, ministeries en andere diensten met geen of beperkte ervaring met de Wet Bibob.

Wet Bibob en vastgoedtransacties (basis)

Vastgoedtransacties vallen sinds 2013 onder het bereik van de Wet Bibob. Dat betekent dat wanneer de overheid partij is bij een vastgoedtransactie, de mogelijkheid bestaat om de wederpartij te screenen. Maar hoe pas je de Wet Bibob - als bestuursrechtelijk instrument - effectief toe binnen een civielrechtelijke transactie? Wanneer mag je de Wet Bibob toepassen en wat kan je uiteindelijk met een Bibob-advies? Tijdens deze cursus worden deze vragen en meer beantwoord.

Voor wie?

Deze (online) cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij vastgoedtransacties, zoals Bibob-onderzoekers met beperkte ervaring met de toepassing van de Wet Bibob op vastgoedtransacties en vastgoedjuristen met geen/beperkte ervaring met de Wet Bibob.

Wet Bibob en omgevingsvergunning bouwen (basis)

De Wet Bibob wordt steeds vaker toegepast op omgevingsvergunningen bouwen. Op die manier wordt het risico dat bouwvergunningen worden misbruikt voor criminele doeleinden verkleind. Maar wat is de Wet Bibob en wat kun je er mee? In deze cursus zal worden in gegaan op de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt om de (strafrechtelijke) achtergrond van de aanvrager én diens relevante zakelijke omgeving te onderzoeken. Bewustwording van het risico op crimineel misbruik van bouwvergunningen en de rol die de Wet Bibob bij het voorkomen daarvan kan spelen, staan in deze cursus centraal.

Voor wie?

De (online) cursus is bedoeld voor bouwvergunningverleners en juridisch medewerkers met geen of beperkte ervaring met de toepassing van de Wet Bibob.

Wet Bibob en omgevingsvergunning bouwen (masterclass)

De Wet Bibob wordt steeds vaker toegepast op omgevingsvergunningen bouwen. Daarbij rijzen specifieke vragen. Want wie kan nu precies als betrokkene worden aangemerkt? Kan een Bibob-onderzoek ook plaatsvinden als de omgevingsvergunning al is verleend? Wat betekent de fatale termijn voor het Bibob-proces? Wat doe je wanneer de financier nog niet bekend is? En welke strafbare feiten zijn volgens recente jurisprudentie eigenlijk relevant? Tijdens deze cursus komen deze onderwerpen en nog veel meer aan bod.

Voor wie?

Deze (online) cursus is bedoeld voor Bibob-coördinatoren, Bibob-onderzoekers en bouwvergunningverleners met ervaring met de toepassing van de Wet Bibob.

Wet Bibob en subsidies (basis)

Jaarlijks verstrekken (de)centrale overheden miljarden euro’s aan subsidies. Tot nu toe maken overheden bij subsidieverstrekkingen niet of beperkt gebruikt van de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt om de integriteit van het openbaar bestuur te beschermen. In deze cursus wordt besproken welke mogelijkheden de Wet Bibob biedt om de (strafrechtelijke) achtergrond van de subsidieaanvrager- of ontvanger én diens relevante zakelijke omgeving te onderzoeken. Bewustwording van het risico op crimineel misbruik van subsidies en hoe je deze risico’s verkleind staan in deze cursus centraal. Er wordt veel casuïstiek besproken.

Voor wie?

Deze (online) cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij subsidieverstrekkingen - zoals subsidieverleners, beleidsmedewerkers en juristen - met geen of beperkte ervaring met de Wet Bibob.

Actualiteiten Bibob-jurisprudentie (masterclass)

Voor een effectieve inzet van de Wet Bibob is het niet alleen van belang om de Wet Bibob te kennen, maar is het net zo relevant om inzicht te hebben in bestaande jurisprudentie. In deze cursus worden aan de hand van thema’s actuele uitspraken en de consequenties daarvan besproken.

Voor wie?

Deze (online) cursus is bedoeld voor Bibob-coördinatoren en Bibob-medewerkers met ervaring met de Wet Bibob.

Wet Bibob en voorschriften (masterclass)

De Wet Bibob maakt het mogelijk om voorschriften aan een vergunning, ontheffing of subsidie te verbinden. Op die manier kan het risico op crimineel misbruik worden weggenomen of beperkt. Maar in welke gevallen mogen voorschriften worden verbonden en wanneer heeft dit zin? Aan welke voorschriften kun je dan denken? Wat zijn aandachtspunten om rekening mee te houden? Welke ervaring is er tot nu toe mee opgedaan? In deze interactieve workshop bespreken we deze vragen en meer aan de hand van de jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast ga je zelf met een casus aan de slag.

Voor wie?

De (online) cursus is bedoeld voor medewerkers met ervaring met het toepassen van de Wet Bibob.