Bestuursorganen

Bestuursorganen

Bestuursorganen (en rechtspersonen met een overheidstaak) kunnen het Bureau verzoeken om advies uit te brengen over de mate van gevaar dat een vergunning, subsidie, aanbesteding of vastgoedtransactie wordt gebruikt om wederrechtelijk verkregen vermogen te investeren of om strafbare feiten te plegen.

Bestuursorganen wordt aangeraden Bibob-beleid vast te stellen voordat men de Wet Bibob toepast. Daarnaast is het van belang dat men in concrete gevallen eerst eigen onderzoek verricht voordat het Bibob-advies wordt aangevraagd.

Op deze website is informatie te vinden over het vaststellen van beleid, het eigen onderzoek en de tipfunctie van het Openbaar Ministerie.

Daarnaast wordt uitgelegd hoe het advies kan worden aangevraagd en hoe het advies tot stand komt. Tenslotte wordt ingegaan op de fase na de verstrekking van het advies.