Veelgestelde vragen

 • Als burger of ondernemer kunt u te maken krijgen met de Wet Bibob als u een gemeentelijke vergunning aanvraagt, of al hebt gekregen. Ook de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten of milieuactiviteiten en subsidies vallen onder de Wet Bibob.

  Meer info
 • Met het toepassen van de Wet Bibob kunnen bestuursorganen (of rechtspersonen met een overheidstaak) een vergunning weigeren of intrekken, of afzien van het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst, als er een ernstige mate van gevaar is dat de vergunning of overeenkomst mede gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen, of om uit strafbare feiten verkregen op geld waardeerbare voordelen te benutten (art. 3 Wet Bibob).

  Meer info
 • Het Bureau voert op verzoek van bestuursorganen (of rechtspersonen met een overheidstaak) een diepgaand onderzoek uit naar de integriteit van de betrokkene en van diens zakelijke relaties. Hiertoe raadpleegt het Bureau een breed scala van open en gesloten bronnen.

  Meer info
 • Hier vindt u een lijst met alle bronnen die het Bureau kan raadplegen.

  Meer info