Burgers en ondernemers

Burgers en ondernemers

De Wet Bibob staat voor 'Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur'. Deze wet geeft overheden (zoals bijvoorbeeld de gemeente) een mogelijkheid om de integriteit van bedrijven en personen met wie zij zaken doen, te controleren. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers die bepaalde vergunningen en subsidies aanvragen, bedrijven die inschrijven op een overheidsopdracht, of degene die partij is bij een vastgoedtransactie. Doel van de Wet Bibob is voorkomen dat de overheid criminaliteit faciliteert.

Soms worden aan de overheid vergunningen gevraagd, die gebruikt kunnen worden om criminele activiteiten af te schermen. Denk bijvoorbeeld aan illegale milieutransporten die met behulp van vergunningen worden uitgevoerd, of het uitvoeren van bouwprojecten om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en het ontstaan van machtsposities met witgewassen geld.

Ook komt het voor dat personen of bedrijven overtredingen begaan of misdrijven plegen door bepaalde vergunningen of subsidies te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een snackbar waar geen frites wordt verkocht, maar wapens worden verhandeld. Met de Wet Bibob kunnen overheden malafide ondernemers weren en zo een bijdrage leveren aan gezond en integer ondernemerschap.