Helpdesk Bibob

Helpdesk Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob heeft de wettelijke taak bestuursorganen voor te lichten en te adviseren over de implementatie en toepassing van de Wet Bibob.

In het kader van deze taak geeft het Bureau cursussen, presentaties en workshops over de Wet Bibob en de toepassing daarvan. De voorlichting kan, per doelgroep, op maat worden gemaakt en is kosteloos.

Vragen over Wet Bibob?

Ook bestuursorganen met vragen over de Wet Bibob en de toepassing daarvan kunnen zich wenden tot het Bureau. Met name tijdens het uitvoeren van de Bibob-toets is het zinvol contact op te nemen met het Bureau, bijvoorbeeld voor informatie over het eigen onderzoek, de geheimhoudingsplicht, het aanvragen van een Bibob-advies en het inzagerecht.

Contactgegevens

Justis
Landelijk Bureau Bibob
Postbus 16120
2500 BC Den Haag
Telefoonnummer: +31 (0)88 - 998 22 50
E-mail: bibob@justis.nl

Contactformulier

Vragen over de Wet Bibob én vragen over het eigen onderzoek dat bestuursorganen moeten verrichten in het kader van de Wet Bibob kunt u ook richten aan de begeleidingsadviseurs van het Landelijk Bureau Bibob door het contactformulier in te vullen. Zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Contactformulier
  • 2