Bibob en de Huisvestingswet

Sinds 1 juli 2013 vallen Huisvestingswetvergunningen onder het toepassingsbereik van de Wet Bibob. Het doel hiervan is bestuursorganen een instrument in handen te geven bij de aanpak van huisjesmelkerij. De aanpak van huisjesmelkerij is meestal pandgericht. De Wet Bibob biedt de mogelijkheid voor een meer persoonsgerichte benadering door de aanvrager van een Huisvestingswetvergunning onder de loep te nemen.

Om bestuursorganen tegemoet te komen bij hun plannen om de Wet Bibob op dit nieuwe terrein te gaan inzetten heeft het Landelijk Bureau Bibob een handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij Huisvestingswetvergunningen gemaakt. Deze handreiking, en andere verwante onderwerpen, treft u hieronder aan.