Presentaties themabijeenkomst

Presentaties themabijeenkomst

Bibob en vergunningen op grond van de huisvestingswet

Matthijs IJzerman en Marie-Claire Breet gaven een toelichting op de werking van de Wet Bibob en de toepassing van de wet bij huisvestingswetvergunningen. Ook gingen zij in op de stappen die de gemeente kan volgen om te komen tot goed beleid.

Haagse pandbrigade

De gemeente Den Haag presenteerde een innovatieve methode om illegale bewoning en huisjesmelkerij op te sporen.

Bibob en huisvesting in Amsterdam

Sacha de Wied gaf een presentatie over een casus waarbij op grond van de Wet Bibob een samenvoegingsvergunning werd geweigerd. Hoe liep het af met deze zaak en welke leermomenten vloeiden er uit voort?