Stappenplan

Stappenplan

Om te komen tot een succesvolle implementatie (en uitvoering) van de Wet Bibob moet een bestuursorgaan met veel zaken rekening houden: hoe kom ik tot een afgewogen beleid, welke aanpassingen moeten er worden aangebracht in de organisatie, wat wordt er verlangd van de medewerkers? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, kunnen de volgende stappen worden doorlopen.

Stap 1Bestuurlijke besluitvorming
Stap 2Instellen projectgroep
Stap 3Uitvoering Plan van aanpak:
verkrijgen van inzicht (zie bijlage II van de handreiking)
Stap 4Uitvoering Plan van aanpak:
opstellen beleidslijn
Stap 5Uitvoering Plan van aanpak:
inrichten organisatie
Stap 6Uitvoering Plan van aanpak:
opleiden en voorlichting

Meer weten? In de handreiking Bibob en huisjesmelkerij staat een uitgebreide beschrijving van het stappenplan.