Is een informatieleverancier verplicht informatie aan het Bureau te leveren?

Is een informatieleverancier verplicht informatie aan het Bureau te leveren?

De informatieleveranciers die in artikel 27 van de Wet Bibob worden genoemd zijn inderdaad verplicht om informatie aan het Bureau te leveren.

Alleen als een zwaarwegend belang van de verstrekkende dienst of instelling aan de verstrekking in de weg staat, of als het gaat om opsporingsgegevens en er, naar het oordeel van de officier van justitie, een zwaarwegend strafvorderlijk belang aan de verstrekking in de weg staat, hoeft niet te worden verstrekt. Als wordt besloten om persoonsgegevens niet te verstrekken dan moet de informatieleverancier wel nader motiveren waarom verstrekking uitblijft.

Artikel 27 van de Wet Bibob.