Informatieleveranciers

Informatieleveranciers

Informatieleveranciers spelen een cruciale rol in het onderzoek dat door het Landelijk Bureau Bibob wordt verricht. Na de ontvangst van een Bibob-adviesaanvraag en het in kaart brengen van de betrokkenen, vraagt het Bureau informatie op over deze betrokkenen bij diverse informatieleveranciers, zoals politie, Openbaar Ministerie (OM), Justitiële informatiedienst en bijzondere opsporingsdiensten.

Die informatie vormt de basis voor het uiteindelijke oordeel over de mate van gevaar. Gelet op de maximale adviestermijn van het Bureau hebben de informatieleveranciers maximaal twee weken de tijd om de informatie te leveren.

Tipfunctie Openbaar Ministerie

Het OM kan ook het bestuursorgaan wijzen op de mogelijkheid om een advies bij het Bureau aan te vragen. Dat kan als het OM beschikt over informatie dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten. Als het bestuursorgaan inderdaad een advies aanvraagt, zal het Bureau bij de start van het onderzoek het OM vragen deze informatie aan te leveren. Het is van belang dat op dat moment strafvorderlijke belangen zich niet verzetten tegen verstrekking en dat de informatie wordt verstrekt aan het Bureau.

Tipfunctie Bureau

Als het Bureau tijdens een onderzoek constateert dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten en die informatie voor een bestuursorgaan aanleiding zou kunnen zijn om een advies aan te vragen, dan zal het Bureau het OM dit laten weten en verzoeken het desbetreffende bestuursorgaan te wijzen op de mogelijkheid een Bibob-advies aan te vragen.