Informatieleveranciers

Informatieleveranciers

Informatieleveranciers spelen een cruciale rol in het onderzoek dat door het Landelijk Bureau Bibob (LBB) wordt verricht. Na de ontvangst van een Bibob-adviesaanvraag en het in kaart brengen van de te onderzoeken (rechts)personen, raadpleegt het LBB vele open en gesloten bronnen. Het LBB vraagt onder meer informatie op bij politie, Openbaar Ministerie (OM), Justitiële informatiedienst en bijzondere opsporingsdiensten.

De verstrekking van informatie aan het LBB heeft een expliciete grondslag in artikel 27 van de Wet Bibob. De informatieleveranciers die vermeld zijn in de Wet Bibob zijn verplicht de opgevraagde informatie binnen twee weken aan het LBB te verstrekken, tenzij het strafvorderlijk belang zich hiertegen verzet.

In de gewijzigde Wet Bibob is het aantal informatieleveranciers die het LBB in principe desgevraagd gegevens moeten verstrekken uitgebreid. Het LBB heeft daardoor ook de bevoegdheid informatie te vragen aan gemeenten en provincies over overtredingen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Kansspelautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt zijn toegevoegd als instanties die in principe gegevens moeten verstrekken aan het LBB. In de geactualiseerde factsheet ‘Gegevensverstrekking door bestuursorganen aan het LBB’ vindt u hierover meer informatie.