Bibob en vastgoed

Bibob en vastgoed

Sinds 1 juli 2013 vallen vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is onder het bereik van de Wet Bibob. Bij de evaluatie van de Wet Bibob werd duidelijk dat er behoefte was om het toepassingsbereik ervan uit te breiden, onder andere naar vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is.

In de memorie van toelichting bij de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob concludeert de wetgever weliswaar dat de Nederlandse vastgoedwereld voor het overgrote deel goed georganiseerd en internationaal toonaangevend is, maar wordt ook gewezen op de kwetsbaarheid van de sector voor misbruik. Fraude, witwassen en de georganiseerde misdaad vormen een structurele bedreiging voor de vastgoedwereld.

Op deze pagina vindt u de handreiking Bibob en vastgoed. Enkele thema’s uit deze handreiking zijn hieronder uitgelicht.