Presentatie themabijeenkomsten

Presentaties themabijeenkomst

Inleiding Wet Bibob

Marie-Claire Breet (adviseur LBB) besprak de kernpunten van de Wet Bibob.

De Wet Bibob en vastgoedtransacties

Matthijs IJzerman (adviseur LBB) ging nader in op de vastgoedbepalingen in de Wet Bibob.

Over de grenzen van het Bibob-instrument

Ivan Dekkers beschreef de risico’s van vastgoedtransacties en de rol van de Wet Bibob als instrument om de integriteit van vastgoedtransacties te bevorderen.

Bibob en Vastgoed

Anders dan bij vergunningen geldt bij vastgoedtransacties het uitgangspunt van contractsvrijheid; het staat de overheid binnen bepaalde grenzen vrij om te bepalen met wie een overeenkomst wordt aangegaan. De partij die de onderhandelingen afbreekt kan echter worden verplicht om een schadevergoeding te voldoen aan de wederpartij. Hoe dat kan worden voorkomen, werd besproken door Reimer Veldhuis en Alain de Jonge.