Toepassingsbereik

Toepassingsbereik Wet Bibob

De Wet Bibob is van toepassing op een groot aantal verschillende typen overheidsbeslissingen:

  • Beschikkingen (waaronder vergunningen, ontheffingen toekenningen, goedkeuringen, erkenningen, registraties en aanwijzingen);
  • Subsidies;
  • Overheidsopdrachten; en
  • Vastgoedtransacties.

Het exacte bereik van de Wet Bibob volgt uit artikel 1 van de Wet Bibob in combinatie met een bijzondere wet (zoals de Drank- en Horecawet, Wet milieubeheer of Wet op de Kansspelen) waarin de Wet Bibob van toepassing is verklaard. In de bijzondere wet kan ook aangegeven zijn dat bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur de Wet Bibob van toepassing is op de betreffende overheidsbeslissing.

Het toepassingsbereik van de Wet Bibob per 1 augustus 2020 is grafisch weergegeven in de Infographic 'Het bereik van de Wet Bibob'.

Het bereik van de Wet Bibob per 1 augustus 2020

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.