Wat is een BOD?

Wat is een BOD?

Een bijzondere opsporingsdienst (BOD) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een specifiek beleidsterrein. Bijvoorbeeld om fraude en witwassen, mensenhandel, illegale dierenhandel en milieucriminaliteit te bestrijden. Dit doet een BOD in opdracht van het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie.

In Nederland zijn er 4 BOD's:

 1. FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Financiën
 2. ISZW-DO (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing), valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. NVWA-IOD (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Economische Zaken
 4. ILT-IOD (Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Een opsporingsambtenaar bij een BOD is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een beleidsterrein van een minister. De BOD’er spoort strafbare feiten op die onder dit terrein vallen, maar ook - als de officier van justitie hierom gevraagd heeft - andere strafbare feiten.

Justis kan opsporingsambtenaren van de BOD’s opsporingsbevoegdheden toekennen. Dat kan alleen als de (beoogd) opsporingsambtenaar de vereiste diploma’s heeft en met een VOG zijn of haar betrouwbaarheid kan aantonen.

Schriftelijke aanvraag

De BOD (de werkgever) kan een aanvraag tot vaststelling bekwaamheid en betrouwbaarheid indienen via het BOD-aanvraagformulier, te vinden onder documenten.

Digitale aanvraag

Per 1 november 2019 is het mogelijk om de aanvraag tot vaststelling bekwaamheid en betrouwbaarheid digitaal in te dienen. Hiervoor heeft de BOD e-herkenning met beveiligingsniveau 1 nodig.

Start de digitale aanvraag via deze link. Hierna verschijnt een welkomscherm met belangrijke informatie. Zorg ervoor dat de volgende bijlagen digitaal beschikbaar zijn:

 1. Bewijs van bekwaamheid (diploma’s)

 2. Kopie Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor de functie van een opsporingsambtenaar bij een bijzondere dienst. De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden

Beoordeling

Nadat het digitale aanvraagformulier is ontvangen door Justis, wordt er een automatisch bericht van ontvangst gegenereerd. Na een eerste beoordeling wordt de aanvraag in behandeling genomen en stuurt Justis binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag via de post. Indien uit de beoordeling blijkt dat er nog aanvullende stukken nodig zijn om de aanvraag in behandeling te nemen, dan stuurt Justis daarover een bericht per e-mail.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het oneens bent met een beslissing van de minister op basis van het Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten 2010.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.


Digitaal bezwaar indienen

 1. Dient u uw bezwaar in als particulier (of al dan niet als gemachtigde particulier/advocaat)? Log dan in met DigiD via: digitale formulier.
 2. Dient u een bezwaar in namens uw organisatie of als advocaat? Log dan in met e-Herkenning via digitale formulier.
 3. In het formulier legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Het formulier leidt u door de stappen heen voor het digitaal indienen van een bezwaar.
 4. Houdt er rekening mee dat u aanvullende documenten als bijlage kunt toevoegen.


Schriftelijk bezwaar indienen

Schrijf een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • naam en adres (potentiële) BOD
 • naam en adres BOD-werkgever
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • uw (digitale) handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag